ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึงการ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตร เข้ากันไม่ได้หรือขององค์กร แหล่งที่มาของความขัดแย้งมีหลายความขัดแย้งดังกล่าวที่น่าสนใจ ตารางบอล การไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการอคติและความรู้สึกผิดพลาดของข้อมูลที่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องกับตัวเองใส่ร้ายซึ่งความขัดแย้งที่จริงแล้วมันจะมีประโยชน์ แต่ไม่ถูกลงโทษโดยเฉพาะ Jones อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง ข้อพิพาทซึ่งอาจทำงานได้ดี แก้ไขโดยการให้การแข่งขัน รางวัลที่เหมาะสม ตารางบอล การยอมแพ้ (Accommodation) กับบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรืสูญเสียบุคคลที่มีใจที่เปิดกว้างและยอมรับคำว่า"ขอโทษ"และยอมรับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของผู้ชนะ วิธีในการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ที่ใช้ในการหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในการแข่งขันไม่ทราบว่าทำไม ต่อไปเพราะเราจะต้องทำงานร่วมกันต่อไป ตารางบอล แก้ปัญหาความขัดแย้งจะใช้เวลาปีถึงออกมาปากเสร็จสิ้นในวันเดียวกันจะยาก เช่นเดียวกับที่บอกว่ากรุงโรมไม่สามารถดำเนินการภายในวันเดียว และเรื่องราวของ John F. Kennedy, May 35,ประสิทธิผล (ประสิทธิผล) การกลับหัวกลับหางแผนผังองค์กรลงระฆัง ตารางบอล สรุปสั้น ๆ ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อความขัดแย้งค่อย ๆ เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะคนจะต้องแข่งขันการทำงานก็จะทำงานออกจากกัน แต่จุดสูงสุดของความขัดแย้งมีมากกว่าคนในองค์กรได้รับแล้ว ผลที่ได้คือตรงข้ามที่เป็น, ความขัดแย้งทางผลทันทีมากกว่าวิธีสูงขึ้นประสิทธิภาพขององค์กรจะได้น้อยลง ตารางบอล และลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้ง เราจะใช้หลักการของนักวิชาการหลายคนที่คุณมีดังต่อไปนี้ห้าแนวทางการหลีกเลี่ยง (หลีกเลี่ยง) เมื่อควาขัดแย้งไม่ได้มากน้อยปัญหาสำคัญใด ๆ การประนีประนอม (ประนีประนอม) เมื่อการเผชิญหน้าที่หายใจออกลมหายใจโดยนับร้อยรอสถานการณ์อย่างเต็มที่ก่อนอาหารเย็น ตารางบอล จากนั้นมาพูดคุย การแข่งขัน (การแข่งขัน) เมื่อทั้งสองฝ่ายให้คำแนะนำที่ขัดแย้ง จากนั้นไม่ทำอะไร ประธานของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อจอมพลเขากล่าวกับสวนของเขา ตารางบอล "สิ่งที่ช่วยให้การปลูกต้นไม้จากบุคคลหนึ่งไปประท้วงคนเป็น"ต้นไม้ที่เติบโตช้าและกว่าจะเติบโตก็จะใช้เวลาถึงหนึ่งร้อยปี"เขาจอมพลได้ยินดังนั้นจึงไป"ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว Moore, ตารางบอล ไม่ต้องเสียเวลาไปกับมัน

edit @ 15 Jun 2011 16:58:05 by poipetblog

Comment

Comment:

Tweet