จากการดำเนิงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 32 ปี คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยได้พบว่าตารางบอลสารสำคัญจากมังคุดมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ได้เทียบเท่ายาปฏิชีวินะราคาแพง ต้านการอักเสบได้โดยมีตารางบอลประสิทธิภาพถึง 3 เท่าของแอสไพริน ระงับการปวดและลดอาการแพ้ ต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งเกิดจาก LDL Cholesterol Oxidation นอกจากนี้ยังพบว่า สารสำคัญนี้สามารถระงับการเสื่อมสบายของกระดูกอ่อน เพิ่มความสามารถของเม็เลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม และเชื้อแบคทีเรีย คณะนักวิจัยฯ จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พัฒนาตารางบอลน้ำมังคุดสูตร Operation BIM ตารางบอลที่มีสารธรรมชาติ ประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลไม่เติมน้ำตาล ไม่มีสารกันบูด ไม่เติมสีและไม่แต่งกลิ่นด้วยสารเคมี ไม่ผสมเปลือกซึ่งมีแทนนินมากเกินไปจนเป็นพิษต่อตับ และลดจำนวนเม็ดเลือดขาว จนทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง และไม่ปนเปื้อนด้วยย่าฆ่าศัตรูพืช แต่มีการควบคุมปริมาณของสารสำคัญที่ช่วยในการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลจนได้มาตรฐานทุกครั้งของการผลิต การทดสอบตารางบอลในอาสาสมัครพบว่าผู้มีปัญหาโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเรื้อรัง และผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใน 2 – 4 สัปดาห์ จากการดื่มน้ำมังคุดสูตร Operation BIM ของศูนย์วิจัยฯ วันละ 300 มล. คณะนักวิจัย ยังพบว่าน้ำมังคุดสูตรนี้ยังสามารถลดระดับอินเตอร์ลิวคิน เบต้า และทูเมอร์เนโครซิสแฟคเตอร์แอลฟ่า ในกระแสเลือด ซึ่งตามหลักวิชาการจะสามารถลดอาการแพ้ภูมิตัวเองและอาการอักเสบ เช่น สะเก็ดเงิน เบาหวาน ตับอักเสบ ไตวาย ความดันสูง โรคหัวใจ สันนิบาต ไทรอยด์เป็นพิษ SLE การไหลย้อน แพ้อากาศตารางบอล เป็นต้น ในขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มระดับ อินเตอร์ลิวคิน ซึ่งตามหลักวิชาการจะเพิ่มความสามารถของร่างกายในการป้องกับการติดเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และมะเร็ง ปัจจุบันตารางบอลน้ำมังคุดของศูนย์วิจัยฯ จำหน่ายอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศไทย และในประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย คาซัคสถาน อุสเบกิสสถาน มาเลเชีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และไต้หวัน ตารางบอลและในยุโรปก่อนสิ้นปี จากการที่ผู้บริโภคมีความประทับใจกับผลการใช้น้ำมังคุด ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีอาการผิดปกติที่กล่าวถึงเบื้องต้น โดยเฉพาะมะเร็ง

edit @ 23 Apr 2011 04:04:05 by poipetblog

Comment

Comment:

Tweet